ПОДЕЛИТЬСЯ
“Просторове зображення азбуки російської мови у вигляді двох симетрично розташованих пірамід, що відповідає гармонійному зв’язку з законами Всесвіту”
Міністерство освіти і науки України, Державний Департамент інтелектуальної власності зареєстрували і видали Свідоцтво про реєстрацію авторського права на Азбуку Гармонії у вигляді літературно-художнього твору “Просторове зображення азбуки російської мови у вигляді двох симетрично розташованих пірамід, що відповідає гармонійному зв’язку з законами Всесвіту”, яка представляє систему букв і знаків, вписаних в тетраксис небесний і тетраксис земний, з точним центруванням даної системи в точці нуля, представленої буквою О.
Азбука Гармонії, її система і симетрія відображають закон небесного і земного, духовного і матеріального принципів побудови Життя і тому за допомогою такого дизайну Абетки, набагато простіше і правильніше навчати дітей з точки зору розширення їх свідомості в процесі мислення над алгоритмом даної буквеної системи, яка дає просторову логіку і цілісне розуміння основ живого Слова і його Духовного витоку на відміну від алгоритму традиційної побудови Алфавіту з лінійною логікою.
Азбука Гармонії була запропонована мною ще у 2007 році і Міністерство освіти і науки України прийняло цю інформацію і видало мені офіційний документ про те, що права на інтелектуальну власність по даній концепції Азбуки російської мови, належать Україні і її автору і громадянину України – Туркіну Геннадію Олеговичу з дати її реєстрації 18.06.2007.
Можуть бути різні рішення з дизайном і графікою шрифтів Азбуки Гармонії, але сама система і алгоритм її побудови залишаться незмінними.
© Авторська розробка Геннадія Туркіна
Запрошую до співпраці дизайнерів і видавців, а також фахівців з маркетингу і освітнім програмам для популяризації та впровадження Азбуки Гармонії в суспільство.
З повагою, Геннадій Туркін.
Зв’язатися з нами: genadiy.turkin@gmail.com
Телефони в Україні:
+38 (097) 281 59 50
+38 (095) 449 48 12
Министерство образования и науки Украины, Государственный Департамент интеллектуальной собственности зарегистрировали и выдали Свидетельство о регистрации авторского права на Азбуку Гармонии в виде литературно-художественного произведения “Пространственное изображение азбуки русского языка в виде двух симметрично расположенных пирамид, что соответствует гармоничной связи с законами Вселенной”, которая представляет систему букв и знаков, вписанных в тетраксис небесный и тетраксис земной, с точным центрированием данной системы в точке нуля, представленной буквой О.
Азбука Гармонии, ее система и симметрия отражают закон небесного и земного, духовного и материального принципов построения Жизни и поэтому с помощью такого дизайна Азбуки, гораздо проще и правильнее обучать детей с точки зрения расширения их сознании в процессе мышления над алгоритмом данной буквенной системы, которая дает пространственную логику и целостное понимание основ живого Слова и его Духовного истока, в отличие от алгоритма традиционного построения Алфавита с линейной логикой.
Азбука Гармонии была предложена мной в 2007 году и Министерство образования и науки Украины приняло эту информацию к регистрации и выдало мне официальный документ о том, что права на интеллектуальную собственность по данной концепции Азбуки русского языка, принадлежат Украине и ее автору, гражданину Украины – Туркин Геннадий Олегович с даты ее регистрации 18.06.2007.
Возможны различные решения с дизайном и графикой шрифтов Азбуки Гармонии, но сама система и алгоритм её построения останутся неизменными.
Приглашаю к сотрудничеству дизайнеров и издателей, а так же специалистов по маркетингу и образовательным программам для популяризации и внедрения Азбуки Гармонии в общество.
С уважением, Геннадий Туркин.
Связаться с нами: genadiy.turkin@gmail.com
Телефоны в Украине:
+38 (097) 281 59 50
ПОДЕЛИТЬСЯ
Предыдущая статьяАзбука Гармонии
Следующая статьяСила пирамид
Для оплаты услуги и помощи проекту Сообщества «Pyramid-Group». Для спонсоров проекта полезного применения пирамид «Pyramid-Group». Для благотворительного участия в проекте построения сети планетарных пирамид «Pyramid-Group». Карта ПриватБанк – счёт в Гривне: 5168 7450 3029 1808. Карта ПриватБанк – счёт в Рублях: 5168 7450 3057 3874. Карта ПриватБанк – счёт в Евро: 4731 2191 1627 4196. Карта ПриватБанк – счёт в Долларах США: 5168 7450 2057 2779. Туркин Геннадий Олегович, Если Вам нравится наш сайт и тема пирамид - Вы можете помочь нашему проекту «Pyramid-Group» в популяризации темы полезного применения пирамид, в развитии лучшей работы сайта Сообщества «Pyramid-Group» и в поиске новых разработок полезного применения пирамид. г. Краматорск, Украина. E-mail: genadiy.turkin@gmail.com Телефоны в Украине: +38 (097) 281 59 50 (Telegram) +38 (095) 449 48 12 (Viber) http://turkin.biz.ua/

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here